Sekcja Mineralogii i Geochemii

Do głównych zadań sekcji należy organizowanie wyjazdów terenowych, które mają na celu poznawanie budowy geologicznej odwiedzanych obszarów, poszerzanie kolekcji minerałów, zarówno uczelnianych jak i własnych. Na ich podstawie zainteresowani będą mogli naocznie zetknąć się z substancjami omawianymi w teorii oraz będą mogli je wykorzystywać w celach naukowych.
W ramach sekcji będą organizowane wykłady z dziedziny geochemii, mineralogii, krystalochemii oraz petrologii jak i warsztaty mineralogiczne dla osób spoza WNGiG. Członkowie brać będą czynny udział w konferencjach i projektach naukowych, przedstawiać krótkie prezentacje na spotkaniach sekcji oraz uczestniczyć w Festiwalu Nauki i Sztuki, czy Nocy Naukowców.
Jednak najważniejszym celem sekcji jest praca w terenie i poznawanie geologii w praktyce oraz współpraca z innymi sekcjami.

Opiekun: dr inż. Agata Duczmal-Czernikiewicz ().

Facebook:

Regulamin Sekcji Logo Sekcji Grupa FB dla członków sekcji

Sekcja Paleontologii i Stratygrafii

Obecna Sekcja Paleontologii i Stratygrafii Koła Naukowego Geologów UAM powstała w 2003 roku jako odrębna jednostka – Studenckie Koło Naukowe Paleontologów, którego opiekunem naukowym został doktor Edward Chwieduk.
Jeszcze w tym samym roku SKNP zorganizowało wycieczkę dydaktyczno-naukową do Polskiej Stacji Polarnej Horsund (Spitsbergen, największa wyspa Norwegii). Zwiedzając wyspę, członkowie SKNP skoncentrowali się na występujących tam skamieniałościach. W 2007 roku odbyła się wycieczka do Solnhofen, pod hasłem: W poszukiwaniu Archeopteryksa. Niedługo potem SKNP zawiesiło swoją działalność.
W 2011 roku grupa sympatyków paleontologii podjęła decyzję o reaktywacji Studenckiego Koła Naukowego Paleontologów. Od tej pory realizowane są nowe pomysły i projekty zarówno naukowe jak i popularno-naukowe.
Od początku 2014 roku SKNP stało się sekcją Koła Naukowego Geologów, ale niezależnie od zmian formalnych jej członkowie kontynuują prace w zakresie popularyzacji paleontologii i działalności naukowej.

Opiekun: dr hab. Edward Chwieduk ().

Facebook:

Regulamin Sekcji Logo Sekcji Działalność (PDF; 4,5 MB) Grupa FB dla członków sekcji

Sekcja Geologii Stosowanej

Do celów sekcji należy nawiązanie kontaktów z uczelniami i firmami geologiczno – inżynierskimi oraz hydrogeologicznymi w celu wizyt naukowo – dydaktycznych oraz prowadzenie wspólnych projektów badawczych. Studenci organizują i biorą udział w Festiwalu Nauki i Sztuki, w seminariach naukowych Polskiego Komitetu Geotechniki, konferencjach naukowych (między innymi w V Międzynarodowych Warsztatach Terenowych dla Młodych Hydrogeologów, w XIV Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, w V Ogólnopolskim Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce).

Opiekunowie: dr Robert Radaszewski (), dr Piotr Hermanowski ().

Facebook:

Regulamin Sekcji Logo Sekcji Grupa FB dla członków sekcji

Sekcja Petrologii

Opiekun: dr Robert Jagodziński ().

Facebook:

Grupa FB dla członków sekcji